Instrument: 

Necmi Taşkıran's upcoming events

Necmi Taşkıran's past events

Güç Başar Gülle Trio

30TL
January 18-21:00 PM - January 18-23:00 PM

Güç Başar Gülle (g), Erhan Ertetik (b), Necmi Taşkıran (d)

İpek Göztepe Quartet

40TL
February 16-21:00 PM - February 16-23:00 PM

Gizem Altun Quartet / Morning Jazz Sessions

-
April 01-15:00 PM - April 01-17:00 PM